Home / e2 Програми

e2 Програми

Програми e2 Young Engineers SWS

 

LEGO® Bricks Challenge

 

Програмата на e2 Young Engineers ” LEGO® Bricks Challenge ” запознава децата от началното училище (възраст 7-11) с основните принципи на науката, технологията, инженерството и математиката. Чрез интегрирането на основната аритметика, научена в училище с интуитивен активен процес на учене, децата разбират по-добре основните принципи на физиката и инженерните концепции.
Средната продължителност на урока е 60 минути.
Всеки урок започва с теоретично обяснение на темата, която ще бъде обхваната. След въведението, децата започват практическата част на урока, създавайки модел, който визуално демонстрира темата. Този подход засилва концепцията, като комбинира забавно и ангажиращо преживяване с учене.
След като практическата част на урока завърши, правим анализ и евентуално подобрение на изобретението. Детето има възможност да използва наученото, за да даде решение на конкретен въпрос и да практикува своите умения за решаване на проблеми. Това още повече насърчава детето към творчество. В този момент участниците в урока имат възможност да продължат да надграждат проекта си или просто да си поиграят и да се наслаждават на сглобения модел.
Последната част от всеки урок е етапът на почистване. Всяко дете внимателно разглобява модела, който е изградил, и подрежда частите в своя комплект e² Young Engineers. Това е важна част от урока, тъй като помага на децата да придобият навика да върнат нещата на правилното място.

Учебните теми включват:
Математика: Събиране и изваждане, дроби, степени;
Известни личности: Архимед, сър Исак Нютон, Айнщайн и др.
Принципи във физиката: Центробежни и центростремителни сили, инерция, потенциална и кинетична енергия, действие и противодействие, подемна сила, въртящ момент, лостов механизъм и др.
Насърчавани допълнителни умения:
Развива двигателните умения
Насърчава творческото мислене
Развива способността за анализ
Укрепва социалната приспособимост и развива способностите за комуникация и работа в екип
Разширява хоризонтите и общите знания във физиката и различните природни феномени
Изграждани модели:
Съоръжения от увеселителен парк
Самолети
Транспортни средства
Кранове
Асансьори и др.

 

Galileo Technic

За деца 10-13 г или завършили Bricks Challenge.

Учениците в напредналата програма Galileo Technic придобиват практически опит, който ще ги подготви за съвременните условия на работа. Участниците ще се научат да мислят като инженери, да използват знанията по математика и физика, за да решават проблеми и строят ефикасни машини. Фокусът е върху идентифициране на правилни решения върху зададен проблем. Повечето от проектите в Galileo Technic изискват работа в екип и сътрудничество за построяване на сложни механизми и конструкции.

Galileo Technic предлага приложение на принципите на механо-инженерството в изграждането на сложни моторизирани  LEGO® модели. Чрез анализ на физичните, математическите и технически аспекти на функционирането на машините, учениците прилагат най-ефикасния метод за изграждането им. Учениците изучават дадена тема от различни гледни точки и придобиват нови умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

Средната продължителност на урока е 90 минути.
Учебните теми  надграждат изученото в Bricks Challenge, като тук има по-голям акцент върху принципите на механо-инженерството. Доразвиват се уменията по математика с фокус върху умножение, статистика, изчисляване на вероятности.

Насърчавани допълнителни умения:
Насърчава независимото и критично мислене
Развива способността за анализ на инженерния процес
Разширява уменията за решаване на проблеми
Развива способностите за комуникация и работа в екип
Разширява хоризонтите и общите знания във физиката и различните природни феномени

Изграждани модели:
Изстрелващи устройства
Индустриално оборудване
Транспортни средства
Строително оборудване
Животни и др.

За допълнителна информация за програмите на  YE вижте глобалния ни уебсайт

Статистически резултати

След обстойни статистически тестове е доказано, че децата, които участват в програмите на  e² Young Engineers  постигат по-високи резултати по всички научни дисциплини в училище.

Изследванията показват, че децата от основно училище, които се присъединяват към семейството на  Young Engineers получават математически познания, необходими за успешно справяне с по-сложната научна програма, преподавана в средното училище. .

Разгледайте статистическия доклад

Тези изследвания са осъществени от the

Center for Cooperation and Advancement (CCA)