LEGO models

Кратко представяне на някои от нашите LEGO модели, разработени от Young Engineers за нашите обогатяващи учебни програми.