Play Ground Swing

Ages:

7-10

Lesson duration:
75 minutes

Учениците, записани в програмата на Young Engineers Galileo Technic се учат да решават проблеми от гледната точна на инженери и използват придобитите вече знания по математика и физика. Работят в екип и конструират сложни модели. Galileo Technic предлага напреднало ниво на обучение чрез прилагане принципите на механо инженерството в конструиране на вълнуващи модели. Всеки урок трябва да построят нова машина, като анализират как тя ще функционира и направят необходимите изчисления. Така те получават нови знания в областта на STEM (наука, технологии, инженерство, математика)

Учениците, записани в програмата на Young Engineers Galileo Technic се учат да решават проблеми от гледната точна на инженери и използват придобитите вече знания по математика и физика. Работят в екип и конструират сложни модели. Galileo Technic предлага напреднало ниво на обучение чрез прилагане принципите на механо инженерството в конструиране на вълнуващи модели. Всеки урок трябва да построят нова машина, като анализират как тя ще функционира и направят необходимите изчисления. Така те получават нови знания в областта на STEM (наука, технологии, инженерство, математика)

Програма на Galileo Technic

Програмата на Galileo Technic надгражда над въвеждащото ниво математика, физика и инженерство, преподавани в Bricks Challenge. Децата изучават нови термини и принципи на инженерството. Galileo Technic включва теми като многоканални трансмисии, механична координация, движение на тяло около въртяща ос, център на тежестта и опорна точка, рециклиране, ограничени ресурси и др.

Цели на Galileo Technic

 • Насърчаване на независимото и творческо мислене
 • Развитие на способност да анализира инженерни процеси
 • Придобиване на умения за прилагане на инженерните принципи
 • Разширяване на уменията за решаване на проблеми
 • Общо знание по физика и околен свят
 • Умение за управление на време
 • Комуникационни и междуличностни умения
 • Умения за работа в екип

Цели на Galileo Technic

 • Строително оборудване
 • Индустриално оборудване
 • Съоръжения от увеселителен парк
 • Животни
 • Механизми и моторни средства
 • Сложни машини
 • Изстрелващи устройства