Ages:
6-10

Lesson duration:
75 minutes

+359 882 032 36

Програма Bricks Challenge​

Уроците започват с интересни истории, които събуждат любопитството на децата към вълнуващия свят на STEM. Учениците ни са ангажирани и това им позволява да използват въображението си и уменията си да мислят критично. Една от целите ни са да вдъхновим младежите да пожелаят да станат важна част от обществото. Учениците развиват уменията си за конструиране с нашите комплекти и други инструменти и помагала.

Урокът започва с кратка демонстрация, следва строене на модел на Young Engineers, демонстриращ научни принципи и теории. Комплектите са създадени от изследователския екип на Young Engineers, за да вдъхновят учениците да създават, конструират и учат посредством забавното изживяване Bricks Challenge.

Програмата на Bricks Challenge


Учениците, които участват в Bricks Challenge ще научат важни теоретични и практични уроци. Bricks Challenge запознава децата с учени и изследователи като Леонардо да Винчи, сър Исак Нютон, Архимед и др. Всеки от тях е допринесъл за развитие на науката и технологията. Използваме техните истории, за да вдъхновим и образоваме младите ни таланти.

Курсистите в Bricks Challenge изучават теми от класическата механика, физични закони, като центробежна и центростремителна сила, инерция, кинетична и потенциална енергия законите действие-противодействие, сила на повдигане, въртящ момент, лост и още много. Те упражняват и математически умения, за да пресмятат как да построят моделите си.

Цели на Bricks Challenge

 • Насърчава умения за планиране и управление на времето
 • Подпомага креативното мислене
 • Развива умения за анализиране на инженерни процеси
 • Разширява знанията за законите на физиката и природните явления
 • Подобрява пространственото мислене
 • Разширява уменията за комуникация

Модели на Bricks Challenge

 • Съоръжения от увеселителен парк
 • Самолети
 • Транспортни средства
 • Кранове
 • Асансьори
 • Модерни машини