Ages:
6-10

Lesson duration:
75 minutes

+359 882 032 36

Ages:
6-10

Lesson duration:
75 minutes

+359 882 032 36

Making Coding Simple

Ages:
6-10

Lesson duration:
75 minutes

+359 882 032 36

Ages:
6-10

Lesson duration:
75 minutes

+359 882 032 36

Революционна образователна програма, с която децата научават основите на програмирането и роботиката, посредством интуитивен и директен физически код. AlgoPlay въвежда в света на роботиката с практическо и забавно образователно преживяване.

Революционна образователна програма, с която децата научават основите на програмирането и роботиката, посредством интуитивен и директен физически код. AlgoPlay въвежда в света на роботиката с практическо и забавно образователно преживяване.

Преглед на програмата AlgoPlay

В Young Engineers вярваме в метода на спираловидно учене. Това означава, че всяка наша програма надгражда над усвоеното в предишната. Новите ученици винаги са добре дошли и припомняме основите на уроците, за да изравним познанията им.

Кодиращият език на AlgoBrix® е изграден от физически елементи, като първо учениците изграждат робот от конструктор, а после създават код с помощта на функции и параметри. Накрая, с натискане на бутон PLAY, роботът изпълнява зададената поредица от команди.

Като комбинира елементи с функции и параметри, детето задава на робота команди. Например, да се движи напред и да светне в червено.

По време на всеки урок, учениците изпълняват задачи по програмиране като планиране на алгоритъм, поставяне на условия, лупове, мултитрединг, дебъгинг, прилагане на сензори и др.

AlgoPlay създава професионални умения за разбиране на логиката на който и да е език за кодиране.

Преглед на програмата AlgoPlay


В Young Engineers вярваме в метода на спираловидно учене. Това означава, че всяка наша програма надгражда над усвоеното в предишната. Новите ученици винаги са добре дошли и припомняме основите на уроците, за да изравним познанията им.

Кодиращият език на AlgoBrix® е изграден от физически елементи, като първо учениците изграждат робот от конструктор, а после създават код с помощта на функции и параметри. Накрая, с натискане на бутон PLAY, роботът изпълнява зададената поредица от команди.

Като комбинира елементи с функции и параметри, детето задава на робота команди. Например, да се движи напред и да светне в червено.

По време на всеки урок, учениците изпълняват задачи по програмиране като планиране на алгоритъм, поставяне на условия, лупове, мултитрединг, дебъгинг, прилагане на сензори и др.

AlgoPlay създава професионални умения за разбиране на логиката на който и да е език за кодиране.

Преглед на програмата AlgoPlay


В Young Engineers вярваме в метода на спираловидно учене. Това означава, че всяка наша програма надгражда над усвоеното в предишната. Новите ученици винаги са добре дошли и припомняме основите на уроците, за да изравним познанията им.

Кодиращият език на AlgoBrix® е изграден от физически елементи, като първо учениците изграждат робот от конструктор, а после създават код с помощта на функции и параметри. Накрая, с натискане на бутон PLAY, роботът изпълнява зададената поредица от команди.

Като комбинира елементи с функции и параметри, детето задава на робота команди. Например, да се движи напред и да светне в червено.

По време на всеки урок, учениците изпълняват задачи по програмиране като планиране на алгоритъм, поставяне на условия, лупове, мултитрединг, дебъгинг, прилагане на сензори и др.

AlgoPlay създава професионални умения за разбиране на логиката на който и да е език за кодиране.

Цели на AlgoPlay

 • Откриване на кодирането и машинното инженерство
 • Запознаване с терминологията на софтуерното инженерство
 • Въведение в алгоритмичното мислене
 • Насърчаване решаването на проблеми
 • Развитие на креативността и критичното мислене

Модели на AlgoPlay

 • Игри и джаджи
 • Увеселителен парк
 • Транспортни средства
 • Роботи, изпълняващи команди

Модели на AlgoPlay

 • Игри и джаджи
 • Увеселителен парк
 • Транспортни средства
 • Роботи, изпълняващи команди