Home / About Us

About Us

young engineers 3d appЗА e2 YOUNG ENGINEERS

Компанията e² Young Engineers (ESYE) е основана от Амир Азор (Израел) през 2008 г в отговор на глобалната нужда да се обогатят знанията на децата в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), като се използва иновативен подход на Edutainment = Education + Entertainment (обучение, съчетано със забавление). Само за 1 година програмите придобиват изключителна популярност и навлизат в над 90 учебни центъра в Израел.
В усилията си да даде възможност на децата по света да се възползват от тези иновативни програми, през 2012 година започва разрастването на дейността на компанията под формата на франчайзинг.
За по-малко от 18 месеца се основават 20 франчайзинг операции. Днес в мрежата на e2 Young Engineers се обучават ученици в САЩ, Великобритания, Холандия, Австрия, Нова Зеландия, Австралия, Южна Африка, Мексико, Украйна, Полша, Румъния и др. От 2017г и София, България се присъедини към семейството на e2 Young Engineers, за да дадем възможност на българските децата да се забавляват, учат и изграждат по-добро бъдеще за себе си и страната ни!

Екипът и инструкторите на e2 Young Engineers в България са добре обучени от компанията майка на базата на утвърдени програми, използвани от глобалната мрежа на младите инженери.
Допълнителна стойност на програмата придава осигурената възможност за водене на курсовете от англоговорящ преподавател. В специалните ни класове на английски, учениците имат възможност както да научат специфична терминология на английски, така и да обогатят езиковите си познания.

С КАКВО СА УНИКАЛНИ ПРОГРАМИТЕ НА е2 YOUNG ENGINEERS

1. Структуриран учебен план, покриващ основни понятия в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката

Програмата ” e² Young Engineers ” се различава от другите програми на Лего, защото представя и обяснява различни теми в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката, като използва игри и приложни модели, за да демонстрира и разясни изучавания в училище теоритичен материал. e² Young Engineers предлага не просто забавления, но и обогатяване и задълбочаване на усвояването на учебния материал, както и развитие на умения за логическо и аналитично мислене, изобретателност и изграждане на самочувствие.
Така например, в базисната програма за деца от началното училище дискутираме понятия като инерция, центробежна и центростремителна сила, действие и противодействие, маса и тегло, различни видове трансмисии, електронни схеми, електронни мотори, вибрации, симетрия и асиметрия.
От първото си участие в урок на Young Engineers, детето започва пътуване в света на откривателството и ученето, докато се забавлява с изграждането на различни модели LEGO®.
На фона на класическите дейности като спорт, танци и музика, тази програма предлага нов инфотейнмънт стил за децата, като ги запознава с технологията и природата, които ни заобикалят. В същото време те дават възможност на децата да играят, като творят и откриват собствените си силни страни.

2. Собствено звено за научноизследователска и развойна дейност
Особено важна е дейността на отдела за научноизследователска и развойна дейност, специално създаден в рамките на e² Young Engineers. Този отдел постоянно работи както върху подобрения в съществуващите образователни програми, така и върху създаването на нови теми, които представляват интерес за различни възрастови групи.

3. Специално разработени комплекти и приложения
Работните комплекти са специално асемблирани от екипа на e² Young Engineers от качествени елементи LEGO® по начин, който позволява на децата да се концентрират върху изграждането на модели и усвояването на знания, вместо в търсене на части. Всеки ученик в групата разполага със собствен комплект, а боравенето със строителните компоненти спомага за развитието и на фината моторика и организационните умения на детето.
В допълнение, учениците могат да се възползват и от специалните интернет приложения на компанията.

4. Световно признание
• e² Young Engineers е носител на наградата „Предприемач на годината“ 2011г. на председателстваната от принц Чарлс мрежа от организации Youth Business International
• Програмата е избрана да бъде представяна през 2013г. от iCarnegie® – подразделение на университета Мелън Карнеги (САЩ), водеща институция в областта на инженерните науки
• Статистически изследвания, проведени през 2012 г в родината на програмата показват, че учениците на e2 Young Engineers получават високи оценки по всички STEM предмети, преподавани в училище